فرصتهای شغلی


پیش از ثبت نام به مدرک تحصیلی ، سوابق کاری و... هر شغل توجه کنید ، برای هر شغل فقط یکبار می توانید ثبت نام کنید. ثبت نام


کارشناس حسابداری


نام پست : کارشناس حسابداری
محل خدمت : سنندج
رشته تحصیلی : حسابداری
مدرک تحصیلی : کارشناسی
سوابق کاری : آشنایی کامل با نرم افزارهای فروشگاهی ، حقوق و دستمزد ، انبارداری
قیمت تمام شده و فروش
میزان حقوق : مطابق قانون بیمه تامین اجتماعی

کاردان کامپیوتر


نام پست : کاردان کامپیوتر
محل خدمت : سنندج
رشته تحصیلی : کامپیوتر
مدرک تحصیلی : کاردانی ، کارشناسی
سوابق کاری : آشنایی کامل با شبکه ، تعمیر سخت افزار ، نصب نرم افزارهای عمومی
نصب ویندوز سرور ، بانک اطلاعاتی SqlServer
میزان حقوق : مطابق قانون بیمه تامین اجتماعی